OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

IP telefonie – telefonování budoucnosti?

Co je to IP telefonie?

IP telefonie, neboli zprostředkování telefonických hovorů prostřednictvím počítačové sítě, internetová telefonie a techniky souborně označované jako VoIP, Voice over Internet Protocol, česky přenos hlasu po Internetu, jsou alternativou ke klasickému telefonování využívající k přenosu zdigitalizovaného hlasu sítě původně určené pro přenos dat.

Existují v podstatě tři typy těchto VoIP spojení, které se liší podle toho, jaká zařízení spolu komunikují. Nejčastěji to bývají dvě IP zařízení mezi sebou, přičemž IP zařízení může být jak speciální aparát, podobný klasickému telefonnímu, který se nepřipojuje do telefonní zásuvky, ale k počítačové síti, počítač vybavený zvukovou kartou a patřičným software nebo speciální pobočková telefonní ústředna vybavená IP rozhraním, tzv. VoIP gateway. Další možností je komunikace pomocí IP zařízení do veřejné telekomunikační sítě, kdy jsou využívány služby některého z poskytovatelů těchto služeb, kteří hovor zpoplatní, nebo naopak, z veřejné telefonní sítě, tedy běžného telefonu, skrze poskytovatele na konkrétní IP zařízení.

Přestože se mnohým tyto termíny jeví jako naprosto neznámé, je velmi pravděpodobné, že se většina s IP telefonií již setkala. Tato technologie je totiž i u nás běžně využívána především velkými společnostmi s mnoha zaměstnanci nebo s více pobočkami, jejichž zaměstnanci spolu hovoří velmi často. Takové řešení je totiž i přes vysoké pořizovací náklady v celkovém pohledu ekonomičtější. Pomocí Internetu a přes tzv. IP ústředny jsou pak uskutečňovány všechny hovory, jak vnitrofiremní, které jsou zcela zdarma i mezi vzdálenými pobočkami, tak i příchozí a odchozí. Tyto hovory jsou zpoplatněny tarify jednotlivých poskytovatelů těchto služeb, avšak jsou výrazně nižší, než u běžných telefonických hovorů.

Co je k IP telefonii potřeba?

IP telefonie jako technologie potřebuje pouze jedinou věc, a to připojení k Internetu. IP telefony, jak se telefony využívající princip VoIP nazývají, komunikují přímo s Internetem, buď jako koncová, nebo průchozí zařízení. Tvrzení, že nutně a vždy potřebujete počítač, je tedy mylné; IP telefon je totiž k Internetu připojen paralelně, zjednodušeně řečeno „vedle“ počítače, nebo je umístěn mezi zdrojem Internetu a počítačem, který nejenže nemusí být zapnutý, dokonce tam ani nemusí být. Existují samozřejmě i případy, kdy je počítač potřeba; například pokud je namísto IP telefonu používána zvuková karta. Toto levné řešení je však nestandardní a spíše amatérské a využívá se obvykle jen k vyzkoušení internetového telefonování nebo při používání služby Skype. Při takovém způsobu volání samozřejmě není nijak narušena možnost práce s počítačem nebo s Internetem.

Co je to Skype?

Skype je celosvětově fungující služba určená pouze pro volání pomocí počítače. Díky ní je možné uskutečňovat hovory přes Internet mezi dvěma uživateli a účastníky této služby zadarmo. Volání do ostatních sítí, jako jsou pevné linky, operátoři – placené služby nebo mobilní telefony, je zpoplatněno. Jde ale o velmi malé částky, a to bez ohledu na to, kam a odkud je hovor uskutečňován. Poslední novinkou je pak možnost volání z pevných linek na Skype. To probíhá skrz klasické telefonní číslo, které zákazník obdrží po zaplacení poplatku. Přestože je služba Skype dnes asi nejrozšířenější, je to jen jedna z několika možných služeb poskytovatelů na Internetu. Zajímavostí je, že tohoto poskytovatele před nedávnem koupila společnost Ezay, což ukazuje, jaký potenciál tento segment trhu má.

Jaké jsou výhody a nevýhody IP telefonie?

Přestože nelze IP telefonii označit za zcela bezproblémovou, nevýhod a zádrhelů při používání této služby lze nalézt jen velmi málo. Obtížné může být pouze prvotní nastavení služby a synchronizace se zabezpečovacími a antivirovými programy. Ne zcela spolehlivě ale funguje posílání faxů. K navazování spojení přes VoIP linky se také nedá využívat klasických telefonních modemů. Oba tyto způsoby komunikace však patří spíše minulosti a nejsou tedy argumentem, proč VoIP nepoužívat. Kvalita hovorů je podle uživatelů velmi dobrá; v podstatě srovnatelná s hovory z pevné linky. Vše samozřejmě závisí na kvalitě (rychlosti) připojení k Internetu.

Je volání přes Internet voláním budoucnosti?

Podle názorů odborníků je tento způsob komunikace kompletní náhradou jak klasického, tak dokonce i mobilního telefonování. Už nyní se totiž vyrábějí VoIP mobilní telefony a lze předpokládat, že v blízké budoucnosti se objeví na běžném trhu a ve stejných cenových kategoriích, v jakých jsou nyní běžné mobilní telefony. Přejít na IP telefonii však znamená změnit zvyky miliónů lidí, a to nelze během chvilky. Přesto je i u nás tato služby běžná a počet domácích uživatelů se meziročně zdvojnásobuje. K tomu, aby se IP telefonie stala opravdu masovou záležitostí, však chybí obecné povědomí nejen vůbec o možnosti této služby, ale i o všech výhodách a snadném užívání.


19.01.2006