OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

xDSL technologie

Technologie xDSL, Digital Subscriber Line – digitální účastnická linka, je technologie schopná připojit uživatele k Internetu po klasickém telefonním vedení rychlostí až 52 Mb/s.

Jak to funguje?

Technologie xDSL se přenáší na vyhrazeném pásmu vyšších frekvencí, které je rozděleno do 256 nezávislých kanálů (subpásem), po nichž je přenos realizován. Díky frekvenčnímu rozdělení je přenos poměrně odolný proti rušení. Způsob přenosu ke koncovému uživateli probíhá po telefonním vedení. Zařízení nazvané POTS splitter, oddělovač standardních telefonních služeb, pak rozdvojením přicházejícího signálu odděluje standardní telefonní hovor od xDSL služby. Jedna část signálu je přivedena do xDSL modemu, kde je odstraněn standardní telefonní hovor a regenerována data. Druhá část signálu prochází přes dolní propust a jako čistý telefonní signál je přiváděna do telefonního přístroje. Obdobně dochází k oddělení telefonního a xDSL signálu i na straně ústředny.

Typy DSL technologie

Technologie xDSL představuje celou řadu různých typů DSL, které se liší svými vlastnostmi a každá se hodí pro jiný typ nasazení. Písmeno x udává, o kterou technologii digitálního přenosu se jedná. Nejčastěji se využívá technologie ADSL, výjimkou nejsou ani IDSL, HDSL, SDSL nebo VDSL.

ADSL

ADSL znamená asymetrická DSL, tedy že v případě připojení k Internetu stahujete data rychleji, než vysíláte požadavky. Data mohou proudit k uživateli rychlostí 8 Mb/s, od uživatele pak rychlostí až 1 Mb/s. Většinou jsou však přístupy omezeny na mnohem nižší rychlost (64, 128, 256 Kb/s). Protože se pro ADSL používá vyšší frekvenční pásmo než pro klasický telefonní hovor, je možné na stejném vedení současně provozovat standardní analogovou telefonní linku nebo ISDN přípojku.

ADSL Lite

ADSL LITE je jakási odlehčená verze základního ADSL. Maximální přenosová rychlost 1,5 Mb/s v downstreamu stačí však jen méně náročným uživatelům.

R-ADSL

Jinou verzí ADSL je R-ADSL - Rate-Adaptive DSL. Tato technologie je schopna analyzovat stav komunikační linky a jejímu momentálnímu stavu také přizpůsobit přenosovou rychlost.

IDSL

Technologie IDSL se od ADSL liší především tím, že neumožňuje přenášet vedle dat i hlas. Přestože využívá stejnou metodu modulace přenosu jako ADSL, není založená na vytáčení a není tedy není nutné sestavovat spojení v ústředně.

HDSL

Hlavní vlastností řešení HDSL (High Bit-rate Digital Subscriber Line) je nabídka symetrického rozdělení přenosového pásma. Pro příjem i pro vysílání dat je tedy přenosová kapacita stejná. Pomocí této technologie obvykle propojují telekomunikační firmy své ústředny mezi sebou.

SDSL

SDSL (Symetric Digital Subscriber Line) je symetrická digitální účastnická přípojka. Princip přenosu je obdobný jako u ADSL s tím rozdílem, že přenosové rychlosti pro downstream a upstream jsou tytéž. Podobně jako ADSL může být provozována zároveň s analogovou či ISDN přípojkou. Přenosové rychlosti pro SDSL se pohybují od 144 do 2 320 Kb/s pro každý směr.

VDSL

Jednou z nejperspektivnějších technologií je VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line). Podobně jako technologie ADSL je i VDSL založena na asymetrickém rozložení přenosové kapacity, přičemž pro downstream je vyhrazena kapacita od 13 do 52 Mb/s, pro upstream 1,5 - 2,3 Mb/s. Tyto přenosy lze realizovat u technologie VDSL prostřednictvím jediného páru telefonních vodičů, avšak oproti ADSL na podstatně menší vzdálenost. VDSL se hodí pro aplikace budoucnosti, kterými jsou například digitální televize nebo VoD (Video On Demand).


18.09.2006