OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

Grafika, DTP

V dnešním turbulentním tržním prostředí lze trvalejšího úspěchu dosáhnout jedině tak, že se podaří vybudovat silnou značku. Stále méně lidí dnes pochybuje, že budování značek má svojí podstatu.

Proč vytvářet identitu společnosti?

Identita značky, stejně jako identita člověka, vyjadřuje její smysl a význam, určuje její směr. Je to vize toho, jak by měli značku vnímat zákazníci. Vytváření identity značky vychází z podrobného porozumění zákazníkům, konkurence, trendů (médiím, technologiím) a strategie firmy. Identita značky musí odrážet firemní strategii a její ochotu dlouhodobě investovat do nejrůznějších programů na její prosazování. Silná značka by měla mít bohatou, zajímavou a jasnou identitu. Taková identita je pak totiž přesnějším a hlubším odrazem dané značky. Zrovna tak, jako nemůžete popsat člověka dvěma či třemi slovy, nemůžete tak popsat ani značku.

Jak vytvářet a rozvíjet identitu společnosti?

Efektivní identita značky musí se zákazníky souznít (tj. musí mít motivující kvalitu), musí značku efektivně odlišovat od značek konkurenčních (zde je nutno soustředit se na odlišnosti, které lze udržet dlouhodobě) a také musí odrážet to, co firma je a do budoucna bude schopna a ochotna vykonat. Identita značky je něco více než jen pouhá reflexe toho, co zákazníci chtějí. Identita značky musí jít dále, musí odrážet duši a vizi značky. Musí být spjata s trendy. Jednotlivé elementy identity značky musí být v souladu a je nutné je zorganizovat tak, aby ve svém důsledku reprezentovaly esenci značky, aby vytvářely soudržná a významová uskupení, významové vzorce. Identita značky musí být jasná. S identitou značky pracuje mnoho různých subjektů uvnitř i vně firmy a každý musí přesně znát její interpretaci.

Komplexní služby

Vyrobíme široké spektrum firemních a propagačních materiálů. Hlavní náplní výroby budou převážně tiskové práce a následné dokončovací zpracování. Nabízíme však celou řadu doplňujících činností a na základě této skutečnosti se naše služby stávají opravdu komplexními.

Disponujeme vlastním grafickým studiem vybaveným nejmodernějšími technologiemi a zkušeným týmem profesionálů s kreativním přístupem a smyslem pro detail. Budeme rozvíjet Vaši identitu tím správným směrem. Navrhneme designové zpracování firmních tiskovin a propagačních materiálů na té nejvyšší úrovni. Provedeme stylistickou a gramatickou korekturu Vašich textových materiálů, popřípadě navrhneme alternativní řešení. Z designu a obsahové náplně vytvoříme jeden kompaktní celek.

Tištěné prezentační materiály – vizitky, prospekty, desky, hlavičkové papíry, ale také plakáty či například billboardy jsou nesporně výrazem firmy. Výrazem firmy, který utváří a rozvíjí identitu společnosti na trhu. Tištěné materiály mají vysokou oslovovací hodnotu právě proto, že to jsou věci, které člověku zůstanou v ruce, zůstanou ležet na pracovním stole, zkrátka jsou někde na očích. Vytvoříme grafickou podobu veškerých tiskových prezentačních materiálů Vaší společnosti.

Provedeme...

grafické zpracování firmních tiskovin, grafické zpracování propagačních materiálů, produkční práce, fotografování, redakční činnost, stylistické a gramatické korektury, tisk a výrobu veškerých provozních a propagačních materiálů, a mnoho dalšího...

Vyrobíme...

desky, listy, hlavičkové papíry, vizitky, časopisy, samolepky, nabídkové desky s mechanikou, obaly, abribusy, billboardy, bigboardy, superpostery, megapostery, backlity, prosvícené grafiky, bannery, polepy vozidel, grafiku výloh, a mnoho dalšího...

Vytvoříme...

internetové prezentace, bannery, objednávkové systémy, elektronické obchody, redakční systémy, diskuzní fóra, e-commerce projekty, databáze, a mnoho dalšího...

 Reference grafiky a DTP