OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

Strukturované sítě

Základem téměř všech komunikačních řešení Vaší firmy jsou kvalitní počítačové a telefonní rozvody. Hlavní myšlenkou strukturované sítě je, že kabelové rozvody jsou naprosto univerzální a je možné je využít pro více různých účelů.

Navrhneme optimální řešení kabelových rozvodů, a to i s ohledem na předpokládaný vývoj informačních technologií. Vybudujeme kompletní strukturovanou kabeláž, optické trasy a bezdrátová pojítka. Montujeme, instalujeme a osazujeme datové rozvaděče. Investice do kvalitní komunikační infrastruktury je zaručenou investicí do budoucnosti.

Strukturovaná kabeláž

Projektujeme a realizujeme výstavbu kompletní strukturované kabeláže certifikované pro 1000 Mbps Gigabit Ethernet. Kabelové rozvody budujeme tak, aby jejich životnost byla minimálně delší než životnost zařízení, které je budou využívat. Používáme kvalitní metalické kabely CAT 5e či CAT 6, konektory a jiné komponenty značky Solarix. Tyto prvky instalujeme s ohledem na jejich maximální životnost do lišt či jiných komunikačních tras. V průběhu projektování pamatujeme na možnosti rozšíření sítě v závislosti na zvýšení počtu uživatelů, předpokládaném rozvoji technologií přenosu a také na komfort správy budoucí sítě. Nedílnou součástí výstavby strukturované kabeláže je její proměření a sestavení měřících protokolů.

Optické trasy

Projektujeme a realizujeme optické trasy. Výhodami optických tras jsou vysoké přenosové rychlosti i na velké vzdálenosti a neomezená šířka přenosového pásma bez ohledu na rušení okolními vlivy.

Bezdrátová pojítka

V lokalitě, kde z nějakého důvodu není možné využít kabelových technologií, instalujeme bezdrátová pojítka. Jedná se o překlenutí kratší vzdálenosti prostřednictvím bezdrátové technologie Wi-Fi (2,4GHz, 5,4GHz) za využití směrových antén a dalších aktivních prvků, jako například Wi-Fi AccessPointů, apod..

Datové rozvaděče

Montujeme a instalujeme datové rozvodné skříně včetně veškerého příslušenství značek jako jsou Triton nebo Solarix. Dbáme na co nejvýhodnější umístění rozvaděče vzhledem k estetickým nárokům zadavatele a dostupnosti kabelových rozvodů a elektrické sítě 230V. Datové rozvaděče osazujeme aktivními prvky tak, abychom dosáhli co nejoptimálnějšího poměru mezi požadovaným rozsahem sítě, kvalitou a celkovými náklady na vybudování počítačových a telefonních rozvodů.

Telefonní rozvody

Filozofie strukturovaných sítí je založená na komplexní integraci komunikačních tras a tedy i telefonních rozvodů do jedné technologie. Nesporným přínosem je úspora nákladů na budování samostatné vnitrofiremní telefonní sítě.

 Reference strukturovaných sítí