OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

Telefonie

V současné době jsou hlasové a datové služby stále více sdružovány do komplexních komunikačních řešení.

Projektujeme a realizujeme komplexní řešení firemní telefonie. Pro datovou i hlasovou komunikaci využíváme stejné trasy (viz Strukturované sítě). Spolupracujeme s více telekomunikačními operátory, proto Vám zajistíme co nejekonomičtější připojení do jednotné telekomunikační sítě. Instalujeme alternativní technologie, například VoIP.

Pobočkové ústředny

Dodáváme a instalujeme pobočkové ústředny značek Alcatel-Lucent a Panasonic. Naši technici jsou proškoleni a certifikováni těmito dodavateli a mají jejich plnou technickou podporu při řešení problémů. Pobočkové telefonní ústředny se používají pro zpracování lokálních hovorů uvnitř firmy a pro distribuci vnějších hovorů jednotlivým účastníkům. Základní výhodou systému založeného na pobočkové ústředně je optimální zpracování příchozích hovorů, kdy jsou hovory přepojovány vždy příslušnému účastníkovi a vnitrofiremní komunikace. Při realizaci systémů telefonie klademe důraz na optimální poměr mezi funkčností, rozšiřitelností a kvalitou na jedné straně, a náklady na pořízení takového systému na straně druhé.

VoIP neboli IP telefonie

VoIP (Voice over Internet Protocol), česky přenos hlasu po Internetu, je alternativou ke klasickému telefonování využívající k přenosu zdigitalizovaného hlasu sítě původně určené pro přenos dat. Pomocí Internetu a přes tzv. IP ústředny jsou pak uskutečňovány všechny hovory, jak vnitrofiremní, které jsou zcela zdarma i mezi vzdálenými pobočkami, tak i příchozí a odchozí. Tyto hovory jsou zpoplatněny tarify jednotlivých poskytovatelů těchto služeb, avšak jsou výrazně nižší, než u běžných telefonických hovorů.

 Reference telefonie