OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

Privátní sítě - VPN

V poslední době se opět silně rozvířila debata o anonymitě na Internetu. Vždy, když z Internetu něco uživatel stahuje, dokonce i když jenom „brouzdá“, zůstává po něm stopa. Pokud si chcete svojí anonymitu alespoň částečně zachovat, například kvůli hackerům, kteří by mohli mít zájem o vaše osobní nebo firemní data, je pro Vás řešením VPN, Virtual Private Network. Díky VPN také mimo jiné zamezíte tomu, že po Vás bude zůstávat Vaše IP adresa (něco jako adresa bydliště) v logu mailových schránek nebo že někdo vysleduje, jaké stránky navštěvujete. Bez VPN jste v síti pouze s vlastní IP adresou, podle které je velice jednoduché například zjistit, od jakého poskytovatele máte připojení – není k tomu potřeba žádná speciální technika, stačí zadat vaši IP adresu do speciálních vyhledávačů a kdokoliv se může podívat, od koho máte Internet.

Co to je VPN?

VPN (Virtual Private Network) je prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech Internetu do jediné virtuální počítačové sítě. I když počítače mohou být v naprosto fyzicky nezávislých sítích na různých místech světa, prostřednictvím virtuální privátní sítě mezi sebou mohou komunikovat, jakoby byly na jediném síťovém segmentu. Zobecněním VPN je síťové tunelování, kdy se prostřednictvím standardního síťového spojení vytvoří virtuální linka mezi dvěma počítači, v rámci které pak lze navázat další síťová spojení.

Jak VPN funguje?

Systém VPN funguje na principu vytvoření virtuální síťové karty, přes kterou se připojíte na server poskytovatele služby. V tu chvíli už tečou všechna data do vašeho počítače takzvaným SSL tunelem, který je šifrován (zpravidla 128 bitů) a v reálném čase není data nikdo schopen rozšifrovat. Poskytovatel internetového připojení proto po vytvoření spojení se serverem neví, jaká data uživatel VPN přenáší. Sám uživatel pak všude na Internetu vystupuje pod IP adresou serveru, ke kterému je připojen. Dá se pouze zjistit, že k nějakému spojení došlo, jak dlouho trvalo a jaký objem dat byl přenesen. Nikomu neukazujete svou osobní IP adresu, ale adresu VPN anonymizéru. Kromě toho vystupují pod IP adresou VPN anonymizéru všichni další uživatelé této služby, což dále znesnadňuje vaši identifikaci. Při používání VPN navíc získáte při různých připojeních různé neveřejné IP adresy (vaše interní adresa v rámci VPN sítě). Posléze tedy není nikdo prakticky schopen dohledat, kdo byl přes danou neveřejnou adresu připojen. Později totiž Vámi používanou adresu totiž získá zase jiný uživatel.

Pro koho VPN je?

Zatímco dříve nebyly uvedené služby běžnému uživateli nabízeny, v poslední době se situace značně změnila. Řada firem přináší produkty zajišťující vaši anonymitu v síti. VPN se rozhodně vyplatí lidem, kteří například pracují z domova a citlivé informace do firmy posílají přes Internet. Na rozdíl od neplacených proxy serverů nabízí totiž ještě šifrování dat a hlavně vysoké přenosové rychlosti, a to díky tomu, že v rámci VPN je vytvořeno spojení přímo s cílovým serverem. Součástí většiny nabízených systémů jsou také antivirová či antispamová řešení nebo programy pro bezpečné uchovávání hesel či speciální poznámkový blok šifrující automaticky veškerá zapsaná data.


19.09.2007