OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

Maximalizace návštěvnosti

Reklama na Internetu je jedním z nejefektivnějších druhů reklamy. K jejím přednostem patří možnost jejího přesného zacílení, snadná modifikace a v neposlední řadě sledování její efektivnosti v reálném čase.

Každý provozovatel internetových stránek si přeje být na první pozici ve vyhledávači, nebo alespoň na předních pozicích ve vyhledávačích. Až 58% zákazníků přichází podle výzkumu agentury DoubleClick na stránky komerčních produktů přes internetové vyhledávače. Jestliže se vaše stránky neobjevují na předních místech, potencionální zákazník se o nich ani nedoví. Srovnáme-li například internetový obchod a obchod kamenný, v případě druhého je jasné, že velikou roli v jeho úspěšnosti bude hrát jeho poloha ve městě. Bude-li se nacházet v centru na hlavní třídě, bude jistě úspěšnější než ten na předměstí. V případě Internetu má každý možnost dostat se svým obchodem na "hlavní třídu".

Komplexně Vám zpracujeme internetové reklamní kampaně, vytvoříme reklamní bannery a optimalizujeme Vaše stránky tak, aby na ně z vyhledavačů přišlo co nejvíce návštěvníků. V rámci správy kampaní provádíme neustálý monitoring. Vaší reklamní kampaň neustále analyzujeme a vylepšujeme. Výsledky Vám předvedeme v pravidelném reportu.

Optimalizace stránek pro vyhledavače

Optimalizujeme Vaše stránky tak aby na ně z vyhledavačů přišlo co nejvíce návštěvníků. Provedeme analýzu Vašich stránek z pohledu SEO a analýzu návštěvnosti. Podnikneme veškeré nutné kroky (optimalizace stránek, copywriting, budování zpětných odkazů, ...) pro to, abychom maximálně zvýšili návštěvnost Vaší prezentace.

Reklama ve vyhledavačích

Zpracujeme pro Vás reklamní internetovou kampaň Vaší firmy a jejích produktů. Vytvoříme kontextovou reklamu, reklamní bannery a kampaň spravujeme. V rámci správy kampaní provádíme neustálý monitoring. Vaší reklamní kampaň neustále analyzujeme a vylepšujeme. Výsledky Vám předvedeme v pravidelném reportu.

 Reference maximalizace návštěvnosti