OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

Copyright

Copyright © 1995-2024 OCTOPUS. Všechna práva vyhrazena.

Logo OCTOPUS je ochranná známka firmy OCTOPUS. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky jsou známky nebo registrované ochranné známky jejich vlastníků.

Tímto se poskytuje povolení k využívání, kopírování a šíření dokumentů a související grafiky z tohoto World Wide Web serveru (dále server), za předpokladu, že:

  • výše uvedené označení autorských práv a text tohoto povolení bude na každé kopii dokumentu
  • dokumenty a související grafika z tohoto serveru budou využity pouze k informačním nekomerčním účelům
  • žádné dokumenty ani grafika z tohoto serveru nebudou jakýmkoliv způsobem upravovány ani měněny
  • žádná grafika z tohoto serveru nebude využívána, kopírována ani šířena odděleně od souvisejícího textu