OCTOPUS - Měníme způsob, jakým lidé pracují

Legální software

Problematika ochrany autorských práv je v současné době opět velmi diskutovaným tématem. Tento problém se netýká jen nelegálního stahování hudby nebo filmů, ale také používání nelegálního softwaru.

Podle studie o stavu pirátství obsahovalo 41 procent nových počítačů zakoupených v České republice v roce 2004 nelegální počítačové programy. Škoda způsobená takovou mírou pirátství přesahuje 3,3 miliardy korun v daném roce. Dále se odhaduje, že asi 60% firem působících v České republice používá různé nelegální kopie různých programů, především kancelářských balíčků. Ze statistik také vyplývá, že až třetina správců firemních sítí nemá přehled o tom, jaký software se ve firemních počítačích nachází, častým problémem také bývá, že vedení firem nezajistí řádnou správu softwaru. S tím souvisí i neznalost právních a licenčních podmínek, která může vést k porušení nejen autorských zákonů, ale také například zákonů o účetnictví, DPH nebo dokonce trestního zákona. Tato porušení mohou mít za následek například trest propadnutí věci, v tomto případě počítače nebo vypalovací mechaniky, peněžité tresty, a dokonce i trest odnětí svobody na dobu až pěti let.

Používání nelegálního softwaru ale nemusí být vždy jen úmysl. Spousta uživatelů vůbec nemusí tušit, že pracují na počítači s nelegálními softwary nebo že tím, že nějaký program stáhli volně z Internetu, vlastně porušili autorské zákony. Jak se však říká, neznalost zákona neomlouvá. Vyhnout se problémům a mít jistotu, že vše na počítači je legální, je jednoduché.

Nejdůležitější je prevence. Porušování autorských práv k softwaru se totiž stále častěji objevuje i mezi jeho prodejci. Vždy se tedy ujistěte, že software, který kupujete, pochází ze skutečně z důvěryhodného zdroje. Většina softwarových firem na svých webových stránkách uveřejňuje seznam svých partnerů, kteří nabízejí pouze legální produkty. Vždy si také zkontrolujte, jestli produkty, které si pořizujete, splňují veškeré náležitosti legálního softwaru. Business Software Alliance (BSA), která hájí v České republice zájmy skupiny významných softwarových firem, na svých webových stránkách uvádí, že „pro případ kontroly ze strany finančního úřadu nebo Policie ČR je dokladem o legálním nabytí softwaru nabývací doklad, tedy faktura či jiný daňový doklad a nebo smlouva o nabytí softwaru (darovací smlouva, převodní smlouva apod.).“ Každý nabývací doklad by přitom měl obsahovat přesný název produktu a počet licencí, identifikace prodejce včetně uvedení IČO, cenu programu, datum prodeje atd.

Pokud jste již software zakoupili, ale máte podezření o jeho pravosti, existují možnosti, jak pravost ověřit. Velké softwarové společnosti zřídili webové stránky právě za účelem ověřování legálnosti používaných softwarů. Další možností je provádění pravidelných softwarových auditů, které případný nelegální software bezpečně odhalí.

Nejjednodušší a nejspolehlivější řešení celého problému je předat veškerou starost o software specializované firmě, která se postará nejen o pořízení legálního softwaru, ale i o jeho následnou správu.


27.07.2009